ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення

Політика конфіденційності — правила, якими регламентуються збір, обробка, використання і захист персональних даних, що можуть бути затребувані / отримані в ході використання платформи «Зміцнення потенціалу практичних психологів закладів освіти» (далі — Платформа).

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Адміністратор Платформи з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації будь-яких осіб, які використовують інформацію, розміщену на Платформі, а також суб’єктів Платформи — зареєстрованих на Платформі користувачів, уповноважених осіб провайдерів, викладачів (тренерів). Ми прагнемо захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створюючи і забезпечуючи максимально комфортні умови для використання Платформи.

Заповнюючи дані реєстраційної форми та проставляючи позначку про ознайомлення із цією Політикою конфіденційності (далі — Політика), Ви надаєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення рольового доступу, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань професійного навчання.

Перед використанням Платформи уважно ознайомтеся з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які передбачено статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», цією Політикою, а також висловіть свою повну згоду з її умовами.

2. Збір та використання персональних даних

Збір персональних даних здійснюється виключно за Вашим свідомим та добровільним рішенням як суб'єкта персональних даних для використання функціональних можливостей Платформи та відповідно до сформульованої в цій Політиці мети обробки персональних даних.

Масштаби і тип збору та використання Ваших персональних даних різняться залежно від того, в якій ролі Ви плануєте використовувати функціональні можливості Платформи.

Здійснюючи залежно від обраної Вами ролі реєстрацію на Платформі та заповнюючи дані особистого облікового запису, Ви надаєте такі дані:

 • ПІБ, дата народження, стать, номер телефону та e-mail;
 • відомості, що стосуються Вашої професійної діяльності, — місце роботи, посада, категорія посади, спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь, вчене звання тощо;
 • додаткові реєстраційні відомості — адреса місця знаходження.

У ході подальшого використання Платформи автоматично здійснюється збір інформації про:

 • успішність;
 • прогрес у навчанні;
 • отримані освітні послуги;
 • відвідування та використання Платформи (інформація про тип і версію браузера, операційну систему комп’ютера, тривалість відвідування Платформи, кількість переглядів сторінок і вебнавігацію тощо);
 • інші особисті відомості, що містяться в запитах форм зворотного зв’язку / електронних повідомленнях.

3. Мета збору, обробки та використання персональних даних

Збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою:

 • забезпечення рольового доступу, зокрема:
 1. реєстрації суб’єктів Платформи (користувачів, уповноважених осіб провайдера, викладачів (тренерів)), у тому числі розмежування прав доступу до структурних елементів Платформи та надання відповідей на запитання;
 2. організації електронної взаємодії суб’єктів Платформи через особисті кабінети;
 • узагальнення та систематизації реєстрів та структурованих даних, зокрема:
 1. формування переліку викладачів (тренерів) та користувачів;
 2. моніторинг, узагальнення та аналіз статистичних даних, що формуються суб’єктами Платформи в результаті її використання.

Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх збору, обробки та використання, або до моменту припинення Вами використання Платформи шляхом видалення свого облікового запису на Платформі.

4. Доступ до персональних даних

Повний доступ до персональних даних зареєстрованих суб’єктів Платформи надано уповноваженій особі адміністратора Платформи.

5. Передавання персональних даних третім особам

Адміністратор Платформи не передає та не розголошує персональні дані, які отримує від зареєстрованих суб’єктів Платформи, третім особам.

Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України, а також у випадку залучення третіх сторін, що надають технічну підтримку та/або послуги щодо вдосконалення Платформи на умовах договору та за умови нерозголошення персональних даних.

Платформа може містити гіперпосилання на сторонні вебсайти та інші ресурси в мережі інтернет третіх осіб. Ресурси третіх осіб можуть регулюватися власними правилами користування та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються на відповідність вимогам (достовірність, повнота, законність тощо). Платформа не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.

6. Захист персональних даних

Адміністратор Платформи вживає необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту Ваших персональних даних від їх втрати, неправомірного доступу до них або їх розповсюдження на Платформі.

7. Зміни до умов Політики

Адміністратор Платформи може змінювати цю Політику, щоб вона точно відображала методи збору, обробки, використання, захисту персональних даних та доступу до них. Адміністратор Платформи, змінюючи Політику, оновлює дату останньої зміни у верхній її частині. Зміни до цієї Політики є чинними після їх опублікування. Отже, просимо Вас періодично переглядати Політику з метою обізнаності щодо будь-яких змін.

8. Ваші права

Зареєструвавшись на Платформі, Ви маєте право:

 • отримувати інформацію про джерела збору та місце збереження своїх персональних даних, мету їх обробки;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 • отримувати не пізніше тридцяти календарних днів із дня надходження запиту (крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних») інформацію щодо обробки та використання Ваших персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних.

9. Місцезнаходження персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних є ТОВ Видавництво «Ранок». Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 13.