Курс для психологів

Про курс

Війна проти України призвела до величезних руйнувань у всіх сферах діяльності, поставивши під загрозу право українців та українок на освіту. Щоб захистити це фундаментальне право, Міністерство освіти і науки України за підтримки ЮНЕСКО та Уряду Японії запроваджує навчальний курс, який має на меті посилити потенціал практичних психологів, які працюють у системі освіти України, з питань психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах збройного конфлікту.


У межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки під керівництвом першої леді України цей курс надасть змогу практичним психологам закладів освіти опановувати нові навички, ділитися досвідом, використовувати у своїй роботі інструменти та матеріали, передбачені міжнародними стандартами.Дата початку:
21.08.2023
Тривалість:
45 годин
Для кого курс:
практичні психологи закладів освіти
Програма та детальна інформація

Модуль 1. Огляд національних і міжнародних програмних документів, стратегій, керівних принципів та планів з питань ПЗПСП у контексті збройних конфліктів

Тема 1.1. Огляд та аналіз стану ПЗПСП в Україні

Тема 1.2. Надання послуг зі збереження ПЗПСП через багаторівневу модель у контексті роботи практичного психолога в закладі освіти

Тема 1.3. Розуміння ролі суб’єктів освіти в наданні послуг зі збереження ПЗПСП (з урахуванням специфіки системи освіти в Україні)


Модуль 2. Посилення професійного потенціалу практичних психологів

Тема 2.1. Визначення бар’єрів на шляху надання послуг зі збереження ПЗПСП та створення безпечного і комфортного середовища в освітньому середовищі в умовах збройного конфлікту

Тема 2.2. Системи внутрішньої комунікації, методи систематизації перенаправлень та стратегії міждисциплінарної командної співпраці в освітньому середовищі

Тема 2.3. Супервізія як інструмент професійної підтримки та професійного розвитку


Модуль 3. Діагностичні інструменти та інтервенції для практичних психологів в освітньому середовищ

Тема 3.1. Діагностичні інструменти та протоколи для виявлення стресу та ПТСР

Тема 3.2. Діагностичні інструменти, психологічне та кризове консультування, самодопомога

Тема 3.3. Справедливі практики для різних груп здобувачів освіти (інвалідність, гендер, внутрішньо переміщені особи (ВПО)) та інтервенції, чутливі до різноманіття


Модуль 4. Інструменти дистанційної роботи практичного психолога в умовах збройного конфлікту

Тема 4.1. Інструменти для дистанційної роботи практичного психолога в освітньому середовищі в умовах збройного конфлікту

Тема 4.2. Порівняння та критерії вибору онлайн-платформи

Тема 4.3. Використання цифрових технологій для підвищення ефективності психологічної підтримки в умовах обмеженого доступу

Детально ознайомитися з Типовою програмою підвищення кваліфікації практичних психологів закладів освіти «Психолого-педагогічні методи та інструменти роботи з психологічною травмою, обумовленою воєнним станом» можна за посиланням https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipov...